Koedukovaná skladba pro děti se odehrává v pěti různých prostředích. Nejdřív se rozcvičí v období dinosaurů, projdou jejich atletickou běžeckou dráhu. Potom se dostávají k moři, kde staví maják, plavou a plují na lodích. Poté, co ve zdraví vyváznou z mořské bouře, nasazují batohy a vyrážejí na cesty po Česku. Čtvrtým tématem je daleký vesmír, to když děti stavějí kosmické rakety a zkoušejí si chůzi kosmonautů. Pasáž zvaná letem světem prověří dětské gymnastické dovednosti a závěr patří rytmickým etudám.

Autorka ve skladbě využívá víceúčelovou kostku, která je v jednu chvíli žíněnkou, jindy zase překážkovou dráhou, míčem nebo dokonce batohem.

  • Základní celek: 32 dětí
  • Značková síť: 3 x 3
  • Nářadí a náčiní: skládací kostka
  • Vedoucí nácviku: Zuzana Černohlávková
  • Nácvik probíhá každý čtvrtek 17:30 - 19:00 v Horní tělocvičně

 

  Závazná přihláška k nácviku

 

 

 

Vedoucí nácviku

 

Černohlávková

Zuzana

Cvičitelka II. třídy se zaměřením na cvičení mladších žákyň. Členka Sokola Brno I od ranných dětských let. Rozhodčí na všestrannostních přeborech a Teamgymu. Vedoucí na dětských táborech.

Skladba:

Slet - Sokolhraní
Slet 2024

Adresa:

T. J. Sokol Brno I
Kounicova 686/22, 602 00 Brno-střed
Ukázat na mapě  

Nácvik:

Čt 17:30 - 19:00

Místo:

Horní tělocvična

Cvičitel:

Černohlávková Zuzana
zcernohlavkova@sokol.eu