Odbor Všestrannosti
nabízí velkou
spoustu aktivit
pro každého
V žákovských kategoriích nabízíme všestrannou pohybovou průpravu, základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s náčiním a hudbou, pohybové a míčové hry, šplh. Děti jsou rozděleni na cvičení podle věku.

Zájemci se také zapojují do nácviku hromadných vystoupení v rámci Všesokolského sletu.

Nejšikovnější děti se mohou zapojit do soutěží ve sportovní všestrannosti (gymnastika, atletika, šplh, plavání), malém teamgymu a šplhu na laně. Naši závodníci v těchto soutěžích pravidelně obsazují přední příčky i na republikové úrovni.

Pro naše děti pravidelně pořádáme letní sportovní tábory na tábořišti u obce Pozďatín.

Aktuality

10. 5. 2024
Nový školní rok

Přihlašování na školní rok 24/25 pro stávající členy
spouštíme v pátek 31. 5. v 16:00.
Noví zájemci se mohou přihlašovat od 17. června v 18:00.

9. 2. 2024
Tábory 2024

Přihlašování na tábory Pozdec a příměstské tábory v Brně spuštěno!