Odbor Všestrannosti
nabízí velkou
spoustu aktivit
pro každého
V žákovských kategoriích nabízíme všestrannou pohybovou průpravu, základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s náčiním a hudbou, pohybové a míčové hry, šplh. Děti jsou rozděleni na cvičení podle věku.

Zájemci se také zapojují do nácviku hromadných vystoupení v rámci Všesokolského sletu.

Nejšikovnější děti se mohou zapojit do soutěží ve sportovní všestrannosti (gymnastika, atletika, šplh, plavání), malém teamgymu a šplhu na laně. Naši závodníci v těchto soutěžích pravidelně obsazují přední příčky i na republikové úrovni.

Pro naše děti pravidelně pořádáme letní sportovní tábory na tábořišti u obce Pozďatín.

 

 

Rozvrh na školní rok 24/25

Rozvrh cvičení podle věku:

do 4 let 4 až 6 let 6 až 10 let 11 až 15 let 15 až 17 let 18 let a starší

Rozvrh cvičení podle náplně:

Rodiče a děti

Cvičení pro rodiče a děti 1 - 4 roky, kondiční cvičení pro maminky, hernička - prostor pro volné hraní.

Rozvrh a přihláška

Předškolní děti

Program pro rozvoj pohybových dovedností u předškolních dětí ve věku 4 - 6 let. Děti cvičí samostatně. Ve skupině jsou kluci a holky dohromady.

Rozvrh a přihláška

žáci

Sportovní všestrannost pro žáky 6 - 17 let. Všestranný pohybový program s důrazem na základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s vlastní vahou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

žákyně

Sportovní všestrannost pro žákyně 6 - 17 let. Všestranný pohybový program se zaměřením na základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s náčiním a hudbou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

mix
žactvo

Všestranná pohybová průprava pro žactvo 6 – 17 let. Výuka je koedukovaná, tj. ve skupině cvičí kluci a holky dohromady. Náplní našich lekcí jsou základy gymnastiky, atletiky, pohybové a míčové hry a sebeobrana.

Rozvrh a přihláška

Závodní
družstva

Výběrová výkonnostní družstva gymnastiky a atletiky. Cvičenci se pravidelně účastní postupových soutěží. Podmínkou zařazení do závodního družstva je trénink minimálně 2x týdně, účast na soutěžích a pravidelná docházka.

Rozvrh a přihláška

všestrannost
dospělí

Všestranná pohybová průprava pro muže a ženy od 18 let. Nabízíme zahrnuzje kondiční cvičení, gymnastiku, míčové sporty, šplh na laně.

Rozvrh a přihláška

Sebeobrana
dospělí

Sebeobrana pro děti 6 - 16 let, pro dorost a dospělé, úpoly a bojové umění WingTsun.

Rozvrh a přihláška

 

Aktuality

10. 5. 2024
Nový školní rok

Přihlašování na školní rok 24/25 pro stávající členy
spouštíme v pátek 31. 5. v 16:00.
Noví zájemci se mohou přihlašovat od 17. června v 18:00.

9. 2. 2024
Tábory 2024

Přihlašování na tábory Pozdec a příměstské tábory v Brně spuštěno!