Organizace cvičebního roku 2024/2025

Rozvrh cvičení podle věku:

do 4 let 4 až 6 let 6 až 10 let 11 až 15 let 15 až 17 let 18 let a starší

Rozvrh cvičení podle náplně:

Rodiče a děti

Cvičení pro rodiče a děti 1 - 4 roky, kondiční cvičení pro maminky, hernička - prostor pro volné hraní.

Rozvrh a přihláška

Předškolní děti

Program pro rozvoj pohybových dovedností u předškolních dětí ve věku 4 - 6 let. Děti cvičí samostatně. Ve skupině jsou kluci a holky dohromady.

Rozvrh a přihláška

žáci

Sportovní všestrannost pro žáky 6 - 17 let. Všestranný pohybový program s důrazem na základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s vlastní vahou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

žákyně

Sportovní všestrannost pro žákyně 6 - 17 let. Všestranný pohybový program se zaměřením na základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s náčiním a hudbou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

mix
žactvo

Všestranná pohybová průprava pro žactvo 6 – 17 let. Výuka je koedukovaná, tj. ve skupině cvičí kluci a holky dohromady. Náplní našich lekcí jsou základy gymnastiky, atletiky, pohybové a míčové hry a sebeobrana.

Rozvrh a přihláška

Závodní
družstva

Výběrová výkonnostní družstva gymnastiky a atletiky. Cvičenci se pravidelně účastní postupových soutěží. Podmínkou zařazení do závodního družstva je trénink minimálně 2x týdně, účast na soutěžích a pravidelná docházka.

Rozvrh a přihláška

všestrannost
dospělí

Všestranná pohybová průprava pro muže a ženy od 18 let. Nabízíme zahrnuzje kondiční cvičení, gymnastiku, míčové sporty, šplh na laně.

Rozvrh a přihláška

Sebeobrana
dospělí

Sebeobrana pro děti 6 - 16 let, pro dorost a dospělé, úpoly a bojové umění WingTsun.

Rozvrh a přihláška

Mažoretky
TS Flamingo

Taneční skupina FLAMINGO se zaměřuje především na „moderní mažoretku“. Základem je kvalitní pohybová průprava, správné držení těla a prvky klasického baletu.

Rozvrh a přihláška

Slet

Nácvik skladeb pro Všesokolský slet 2024.

Rozvrh a přihláška

Posilovna

Posilovna je určena pouze pro členy oddílu všestrannosti. Lekce posilování se závažím i vlastní vahou. Cviční pod dohledem zkušeného trenéra.

Rozvrh a přihláška