Organizace cvičebního roku 2023/2024

Rodiče a děti
do 4 let

Cvičení pro maminky a miminka.
Cvičení pro rodiče a děti 1 - 4 roky.
Hernička - prostor pro volné hraní.
Kondiční cvičení pro maminky.

Rozvrh a přihláška

Předškolní děti
4 - 6 let

Program pro rozvoj pohybových dovedností u předškolních dětí ve věku 4-6 let. Děti cvičí samostatně. Ve skupině jsou kluci a holky dohromady.

Rozvrh a přihláška

žáci
6 - 17 let

Všestranná pohybová průprava pro žáky 6 - 17 let s důrazem na základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s vlastní vahou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

žákyně
6 - 17 let

Všestranná pohybová průprava pro žákyně 6 - 17 let, základy gymnastiky, atletiky, akrobacie, cvičení s náčiním a hudbou, pohybové a míčové hry.

Rozvrh a přihláška

Závodní
družstva

Výběrová výkonnostní družstva gymnastiky a atletiky, trénink alespoň 2x týdně. Cvičenci se pravidelně účastní postupových soutěží (podmínkou).

Rozvrh a přihláška

všestrannost
dospělí od 18 let

Všestranná pohybová průprava pro muže a ženy od 18 let. Nabízíme zahrnuzje kondiční cvičení, gymnastiku, míčové sporty, šplh na laně.

Rozvrh a přihláška

Sebeobrana
pro děti

Sebeobrana pro děti 7 - 9 let.
Sebeobrana pro děti 9 - 12 let.
Sebeobrana pro děti 12 - 15 let.
Sebeobrana - herna - pro děti od 10 let.

Rozvrh a přihláška

Sebeobrana
pro dospělé

Sebeobrana
Bojové umění WingTsun

Rozvrh a přihláška

Kondiční a rekondiční cvičení

Lekce kondičního a rekondičního cvičení pro pro muže i ženy. Cvičíme primárně pomocí vlastní váhy. Metodika vychází ze sokolské všestrannosti.

Rozvrh a přihláška

Mažoretky
TS Flamingo

Taneční skupina FLAMINGO se zaměřuje především na „moderní mažoretku“. Základem je kvalitní pohybová průprava, správné držení těla a prvky klasického baletu.

Rozvrh a přihláška

Slet

Nácvik skladeb pro Všesokolský slet 2024.

Rozvrh a přihláška

Posilovna

Posilovna je určena pouze pro členy oddílu všestrannosti. Lekce posilování se závažím i vlastní vahou. Cviční pod dohledem zkušeného trenéra.

Rozvrh a přihláška