Fitness je druhou skladbou, kterou pro nadcházející slet připravuje Daniela Kurečková. Má nejenom prověřit fyzickou zdatnost mladých lidí, ale především je chce naučit při cvičení spolupracovat a pobavit se. Cvičenky i cvičenci se ve skladbě potkávají s víceúčelovými bradly a pompony. Bradla využívají jak k posilování, tak i jako atletické překážky nebo z nich vytvářejí různé stavby. Dívky si navíc ve skladbě užijí i spoustu rytmického tance.

Autorka je trenérkou cheerleardingu, kdy její svěřenkyně vystupují na basketbalových zápasech BK Opava a odtud je také inspirace pro barvy úborů. Žlutá a modrá jsou totiž opavskými barvami.

  • Základní celek: 12 dětí
  • Značková síť: 4 x 3
  • Nářadí a náčiní: víceúčelová bradla, pompony
  • Vedoucí nácviku: Hana Kolovratníková
  • Nácvik probíhá každé úterý 18:30 - 19:00 v Lidovce a ve čtvrtek 18:30 - 19:00 v Horní tělocvičně

 

  Závazná přihláška k nácviku

 

 

 

Vedoucí nácviku

 

Kolovratníková

Hana

Náčelnice všestrannosti, cvičitelka II.třídy. Členkou Sokola od roku 1995. Vede cvičení starších žákyň, dorostu a dospělých.

Skladba:

Slet - Fitness
Slet 2024

Adresa:

T. J. Sokol Brno I
Kounicova 686/22, 602 00 Brno-střed
Ukázat na mapě  

Nácvik:

Út 18:30 - 19:00, Lidovka
Čt 18:30 - 19:00, Horní tělocvična

Cvičitel:

Kolovratníková Hana
hkolovratnikova@sokol.eu