Komponovaný celek je poctou cvičenkám, cvičencům, cvičitelkám, cvičitelům, Věrné gardě a také Karlu Gottovi. Vystoupení je rozděleno do několika oddílů. V tom prvním hledají všichni štěstí, další je víc taneční, ve třetím vidíme koketování mezi mužem a ženou, které je věčné. V části skladby se autoři vracejí k historii Sokola, nechybí vážnější pasáž, která symbolizuje bilancování, a vše uzavírá Lady Carneval.

Skladba pracuje s pohybovými leitmotivy, změnou rytmu, tempa a gradací. Stadionová choreografie vychází ze základního postavení cvičenek a cvičenců na ploše, které umožní s minimálními přechody zaujímat divácky zajímavé cvičební celky.

  • Základní celek: 9 seniorek, 9 seniorů, Věrná garda, 2 cvičenky/ci
  • Značková síť: 3 x 3
  • Nářadí a náčiní: žádné
  • Vedoucí nácviku: Martina Chvílová
  • Nácvik probíhá každou středu 15:00 - 16:00 v Malém sále DC

 

  Závazná přihláška k nácviku

 

 

 

Vedoucí nácviku

 

Chvílová

Martina

Cvičitelka II. třídy a župní vedoucí RDPD. Věnuje se nácvikům sletových skladeb a cvičení s ženami. Podílí se na akcích pro děti pořádaných župou.

Skladba:

Slet - Jdi za štestím
Slet 2024

Adresa:

T. J. Sokol Brno I
Kounicova 686/22, 602 00 Brno-střed
Ukázat na mapě  

Nácvik:

St 15:00 - 16:00

Místo:

Dětské centrum

Cvičitel:

Chvílová Martina
mchvilova@sokol.eu